0-2912-2558 บริการ 24 ชั่วโมง

วิธีเปลี่ยนข้อมูล Owner ใน Zendesk Support account

ติดตาม