0-2912-2558 บริการ 24 ชั่วโมง

vmware-dataservice-sca and vsphere-client status change from green to yellow

ติดตาม