0-2912-2558 บริการ 24 ชั่วโมง

การตั้งค่า zendesk chat trigger ให้ exit เมื่อทำงานเสร็จ โดยไม่ไป run trigger อื่นอีก

ติดตาม