0-2912-2558 บริการ 24 ชั่วโมง

คำสั่งในการดูรายละเอียด uuid ของ storage ,ลบ pbd , sr บน XenServer

ติดตาม