0-2912-2558 บริการ 24 ชั่วโมง

Shutdown VM บน Citrix Xen

ติดตาม