0-2912-2558 บริการ 24 ชั่วโมง

XenServer Start VPS node ไม่ได้เนื่องจาก LVM ไม่ Active

ติดตาม