0-2912-2558 บริการ 24 ชั่วโมง

การสร้างพื้นที่เก็บไฟล์ ISO , Template OS บนเครื่อง XenServer

ติดตาม