0-2912-2558 บริการ 24 ชั่วโมง

การติดตั้ง Email ในโปรแกรม Microsoft Outlook 2016

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

1 ข้อคิดเห็น

 • Avatar
  Chinnapat

  ส่วนที่ 2 : Server Information Account Type : เลือกการใช้งานว่าต้องการแบบใด เช่นถ้าต้องการใช้งาน POP3 ก็เลือกเป็น POP3
  Incoming mail server : ทำการกรอกรายละเอียดเป็น mail.netway.co.th  
  Outgoing mail server (SMTP) : ทำการกรอกเป็น mail.netway.co.th

   

  เมย์แก้ไข Incoming และ Outgoing   {mail.netway.co.th  เป็น mail.ชื่อโดเมนของคุณ.com}

   

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น